توسط خیرین و دانشگاهیان؛ پویش بزرگ “با هم بپریم” در زنجان آغاز شد

توسط خیرین و دانشگا هیان؛  پویش بزرگ ورزشی “با هم بپریم” در زنجان آغاز شد به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کلبه مهربانی توسط خیرین موسسه خیریه کلبه مهربانی و دانشگاهیان استان زنجان پویش بزرگ ورزشی با هم بپریم” آغاز شد. گرجی مدیر روابط عمومی موسسه خیریه کلبه مهربانی گفت: اولین ورزش صبحگاهی م...