حداقل هزینه ۵۰ هزار تومان می باشد و در صورت تمایل می توانید این بارها را با قیمت دلخواه خود خریداری نماید و شما می توانید فقط برای شهر زنجان اقدام کنید

همچنین شما میتوانید سفارش خود را به صورت تلفنی به شماره ۰۹۱۲۷۴۱۳۶۶۷ (خانم تاجیک)انجام دهید