درباره کلبه مهربانی

درباره کلبه مهربانی و اهداف آن بیشتر آشنا شوید

با هدف کمک به نیازمندان و معلولین طراحی شده است

خیریه کلبه مهربانی با هدف کمک به نیازمندان و معلولین طراحی شده است.

موسسه خیریه کلبه مهربانی در سال ۱۳۹۴ بطورغیررسمی تاسیس و از سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی  پس از دریافت مجوزهای لازم در حیطه‌های زیر فعالیت خود را آغاز نموده است:

۱- کمک به خانواده های نیازمنددارای عضو معلول در قالب مددکاری.
۲- کمک هزینه امور تحصیلی برای نیازمندان معلول نخبه.
۳- کمک هزینه درمانی به مددجویان معلول و کمک هزینه جراحی وبیمارستان این عزیزان.

شما هم سهمی در کمک به نیازمندان کلبه شادی داشته باشید

شماره تماس جهت سفارش تاج گل و بنر تسلیت

0 +

کمپین های موفق

0 +

تعداد شرکت کنندگان

0 +

مبلغ کمک شده (میلیون)

بخش اخبار

مطالب و اخبار را در این بخش مشاهده کنید