وب سایت موسسه خیریه کلبه مهربانی به صورت رسمی رونمایی شد

درآستانه شب یلدا ودرحاشیه نمایشگاه یلدای ماندگار وطرح کمپین لبخندهای یلدایی موسسه کلبه مهربانی به صورت رسمی سایت کلبه مهربانی رونمایی شد.

عصر یک روزبرفی کارخانه کبریت زنجان میزبان نشست تخصصی آئین شب یلدایی به همت کلبه مهربانی وسازمان فرهنگی وشهرداری زنجان وموسسه هنرماندگار بود که باحضور حداکثری مردم ومسوولین”اصحاب رسانه واساتید دانشگاهی وخیرین وهنرمندان بومی برگزار شد.
دراین نشست ابتدا دکتر صمد حنیفی عضو هیئت علمی دانشگاه از نشاط درونی وزندگی با انگیزه وآئین های بومی برای حاضرین صحبت کرد.

درادامه سرکار خانم دانشور نگاهی به شعروادبیات فارسی وفرهنگ پرمایه واصیل ایرانی داشتند.
درادامه این نشست محمد گرجی رئیس روابط عمومی کلبه مهربانی با رویکردی انگیزشی از جایگاه معلولین ودنیای پراز پیشرفت آن ها گفت.
گرجی درادامه داستان شیرین تاسیس کلبه مهربانی را بیان کرد طوری که حاضرین با شنیدن داستان پرماجرای کلبه مهربانی به وجدآمدند واشک شوق ریختند.
رئیس روابط عمومی کلبه مهربانی صحبت های خود را چنین آغاز کرد:
نقدهای زیادی این روزها برفضای مجازی وزندگی برمدار فضای مجازی هست وخیلی ازاین نقدها درست است وباید فکر فرهنگی کرد اما امروز میخواهیم ثابت کنیم فضای مجازی نکات مثبت بزرگ زیادی دارد که یکی از آن ها تشکیل خیریه کلبه مهربانی است.
گرجی درادامه گفت:دانشجویان میکروبیولوژی دهه هفتاد دانشگاه آزاد زنجان باتشکیل یک گروه در فضای مجازی تصمیم میگیرند باهم کارخیرانجام بدهند.
حالا دانشجویان آن روز خودشان اساتید دانشگاه ها ومدیران ومهندسان وعضو جامعه پزشکی هستند واولین حرکت خیرخواهانه آن ها آماده سازی بسته های غذایی برای نیازمندان در آذر سال ۹۴ بوده است.
با روی کار امدن طرح دیوارمهربانی تصمیم براین میشود که سازه ای زیبا توسط این گروه باهمکاری معاونت فرهنگی شهرداری زنجان در بلوار مهدوی ساخته شود که شکل کلبه دارد.
این سازه بهانه ای میشود برای تولد موسسه کلبه مهربانی که این روزها یاروهمراه معلولینی است که دنیایشان را محدود نمیبینند.
گرجی درادامه افزود حالا فرصت خوبیست که ازپتانسیل فضای مجازی برای ارتباط خیرین باموسسه وخدمات رسانی به معلولین بهره ببریم .سایت کلبه مهربانی با بخش های مختلف پایگاهی خواهد بود برای خدمات مشاوره ژنتیک درراستای پیشگیری از معلولیت ومشاورین وروانشناسان خبره استان همراه این اتفاق بزرگ هستند تا در بحث پیشگیری وبهبود اتفاق های بزرگ برای معلولین ومردم زنجان رقم بخورد.
دربخشی ازسایت درگاه الکترونیکی ارتباطی بین خیرین وموسسه است که کمک های نقدی خود را به کلبه مهربانی برساند تا لبخندهای مردمان باصفای زنجان ترجمان بوم رنگ انسانیت وهمدلی باشد.
محمد گرجی درادامه بایادکردن از شهدای غواص در دیارغواصان دریادل گفت:امنیت امروز ما مدیون شیرمردان وشیرزنانی است  که خون دادندوامروز مادرآرامشیم واین روزها ما جوانان سرباز امنیت اقتصادی واشتغال استانمان هستیم وقراراست بزودی دو طرح بزرگ اشتغال زایی تحت عناوین کلبه وایرمانو درراستای اشتغال جوانان استان ومعلولین راه اندازی شود که باحمایت تک تک مسوولین ومردم میشود برای جوانان در عرصه کسب وکار در قالب کلبه مهربانی اتفاق های بزرگ رقم زد.
گرجی درپایان افزود”انسان اشرف مخلوقات است وهیچ معلولی نیاز به ترحم ندارد وبیشمارند درجمع ما معلولینی که دنیای خود را محدود ندیده اند ودر زمینه های مختلف افتخار آفرین هستند وگاهی کارهایی می کنند که ما ازانجام ان ها ناتوانیم واین خودباوری وامید والای انسانی است که جریان تپنده وپویای جامعه رارقم میزند وما میخواهیم به قول معروف جامعه معلولین  ماهیگیرداشته باشیم نه جامعه ای که درانتظار کمک دیگران است.
گرجی از همه دانشجویان وجامعه پزشکی ومهندسی وکارمندان ومسوولین وبازاریان و…دعوت کرد در راستای این امر مهم یاری گر کلبه مهربانی باشند تا اشتغال فرزندان زنجانی را باهم رقم بزنیم ودرپایان همه مهمانان این نشست  باهم نوای یاعلی سردادند واعلام کردند پای کارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *