از آنجا که فرهنگ کمک به همنوع از دیرباز در آداب و رسوم کهن ما ایرانیان وجود داشته،  کللبه مهربانی نیز به عنوان یک موسسه خیریه با نیت کمک به نیازمندان، بستری مطمئن و امن را برای کمک های شما نیکوکاران گرامی که می تواند هم به صورت نقدی و هم به صورت نذورات خاص باشد را فراهم آورده است تا همزمان با انجام این نیت خیر بتوانید از نتایج این کمک ها به طرق مختلف مطلع گردید .
شما می توانید کمک های نقدی خود را از طریق فرم زیر فرم زیر اقدام فرمایید.