نیکوکاران و یاوران موسسه خیریه در صورت تمایل به حمایت و پشتیبانی از بیماران تحت پوشش  و نیازمندان امکان پرداخت کمک های نقدی را خواهند داشت که با مراجعه به دفتر مرکزی در زنجان میدان کوه نورد پذیرای کمک های شما بزرگواران می باشد. همچنین در صورت تمایل به پرداخت اینترنتی امکان واریز وجه از درگاه پرداخت الکتریکی در همین صفحه موجود می باشد.