#یه_قطره_یه_دریاست #از_دریای_مهربانی_ات_قطره_ای_ببار
#این_قطره_ها_میبارند_از_مهربانی_شما
ما حامی شادی تمام خانواده های نیازمند در کمپین #قطره_مهربانی هستیم چون اعتقادمان بر این است، مهربانی را اگر قسمت کنیم قطره ای هم به خودمان می بارد.
اینجا جایی برای خوب بودن است
زندگی فرصت لمس لحظه هاست…ولحظه ها با لبخند من..با لبخند تو…با لبخند ما زیبا می شوند…
شما می توانید برای شرکت در این کمپین کمک هایی که مد نظر داریدرا از را ه های زیر به دست نیازمندان برسانید:
۱- شماره کارت ۶۰۶۳٫۷۳۷۰٫۰۰۰۰٫۷۳۸۳ به نام بانک مهر ایران
۲- شماره گیری آپ #۲۸۸*۴*۷۳۳*
۳- با استفاده از فرمی که در پایین همین صفحه است هر مبلغی را به حساب موسسه خیریه کلبه مهربانی واریز نمایید و در کار خیرسهیم باشید