بیانه چشم انداز (۱۳۹۵-۱۴۱۰):
کلبه مهربانی حامی استوار پدران و مادرانی است که فرزند آنها دچار معلولیت شده اند. در سایه این حمایت، خانواده‌ها می‌توانند با نگرانی کمتر، تنها به درمان  و حمایت روحی و روانی کودک خود فکر کنند و کودکان می‌توانند شادمانه‌تر به چگونه زیستن در آینده فکر کنند.
در سایه حمایت کلبه مهرابی، هیچ خانواده ی  تحت پوششی در مسیر معیشت و درمان  و حمایت روحی و روانی فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر همه حمایت‌های لازم را به‌طور یکسان در سراسر منطقه دریافت می‌نماید در سایه آموزش و اطلاع‌رسانی این سازمان، قبل از تولد تشخیص توسط تست های غربال گری که بعد از مشاوره دادن به مادران داده می‌شود و از لحظه تشخیص بیماری نوزاد و خانواده وی تحت حمایت قرار خواهند گرفت. کلبه مهرانی جامعه را نسبت به آخرین اخبار در ارتباط با معلولیت آگاه ساخته و مناسب‌ترین اطلاعات، توصیه‌ها و منابع لازم را در اختیار جامعه قرار می‌دهد. همچنین از طریق گسترش همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و درمانی ملی و بین‌المللی فعال در زمینه معلولیت، به کاهش نرخ ابتلا به معلولیت در کودکان و روش‌های مؤثر درمان دست خواهد یافت.
کلبه مهربانی به عنوان یک سازمان متعالی در منطقه و کشور شناخته می‌شود و عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی سازمان‌های مشابه در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود. کلبه مهرانی بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی دارای برترین جایگاه در بین سازمان‌های مردم‌نهاد بوده و در هر یک از حوزه‌های فعالیت خود نیز یکی از برترین‌ها خواهد بود.