موسسه خیریه ی کلبه مهربانی در سال ۱۳۹۸وارد پنجمین سال فعالیت خود در خصوص خدمات رسانی به معلولین گرانقدرگردید
پنج سال فعالیت این موسسه مرهون حمایت های بی دریغ و عاشقانه ی انسان های نیکوکار و خیرینی است که با کمک های مادی و معنوی خود زمینه های یاری رسانی در حوزه های درمان، اشتغال، تهیه ی مسکن، تجهیز مراکزآموزشی، برگزاری مناسبت های ویژه و اسپانسری ورزش های معلولین و کمک به تهیه ی جهیزیه و سیسمونی را فراهم نموده است. تمامی این فعالیت ها و موفقیت های کسب شده مرهون نیک اندیشی شما اعضای خانواده ی محترم کلبه مهربانی بوده است که آن را به شما تبریک گفته و همراهی و حمایت نیکوکارانه ی شما عزیزان را در این پنج سال ارج نهاده و ازصمیم قلب تداوم آن را در سال های پیش رو آرزومندیم و دست تک تکتان را به رسم ادب به گرمی می فشاریم و قدردان حضور سبز شما خوبان هستیم.