بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت موسسه خیریه کلبه مهربانی می باشد. با همین رویکرد بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری متخصصان و معتمدان عرصه صنعت، اقتصاد و پزشکی پرداخته است تا بتواند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. اعضا هیات امنا موسسه خیریه کلبه مهربانی همگی داوطلبانه این مسئولیت و سمت رادر کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است. مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت همگان با اعضا هیات امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه های موسسه خیریه کلبه مهربانی آشنا نماییم. برای ارتباط با اعضا هیات امنا موسسه کلبه مهربانی می توانید با شماره ۰۲۴۳۳۴۵۸۷۱۲ تماس حاصل نمایید.
اختیارات هیات امنا بر مبنای اساسنامه:
  1. تعیین و تصویب خط مشی و برنامه کلی سالیانه موسسه
  2. تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره موسسه و تفویض اختیارات به آنها
  3. تعیین بازرس قانونی موسسه
  4. تصویب هرگونه تغییر و تبدیل و اصلاح اساسنامه موسسه
  5. تصویب انحلال موسسه
  6. تصویب آیین نامه های لازم در خصوص استفاده از در آمدهای موسسه و اختصاص بودجه به هریک از اهداف آن
  7. تصویب طرح های پیشنهادی جهت تقویت بنیه مالی موسسه
  8. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های موسسه