با انتخاب نماد همدردی مؤسسه خیریه کلبه مهربانی تسلی بخش عزیزانمان شویم و در تامین هزینه دارو و درمان کودکان معصوم مبتلا به سرطان سهیم باشیم.این نماد با نام سازمان شما برای شخص و خانواده مورد نظر ارسال خواهد شد.
اگر مایل به سفارش نمادهای همدردی مؤسسه هستید کلیک کنید.