ثریا نوری
۲۴ ساله
لیسانس حقوق
ضایعه نخاعی
رشته ورزشی بسکتبال با ویلچر، دو ساله عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر
دوبار مسابقه برون مرزی حضور داشتم، تایلند کسب سهمیه و جاکارتا، چهار ساله بسکتبال بازی میکنم.
نقاشی رو شیشه با رنگ ویترای کار کردم
به زبان علاقمندم زبان انگلیسی روسی ترکیه فرانسوی خوندم و میخونم زبان انگلیسی درس دادم
بدمینتون هم بازی میکردم تا سال پیش قبل از ملی پوش شدنم..