جلسه گروه موسیقی جامعه معلولین باحضور دکتر نجفی(رئیس انجمن موسیقی زنجان)برگزارشد.
تشکیل گروه موسیقی جامعه معلولین؛اماده سازی ساختار سخت افزاری وبرنامه ریزی بلندمدت برای اموزش موسیقی از موضوعات مطرح شده دراین جلسه بود
دکتر اجلی (رئیس هیات رئیسه کلبه مهربانی):تمام هدف ما از تشکیل گروه موسیقی تبیین جایگاه معلولین وپرورش توانایی های آن ها ورسیدن به گروهی منسجم وقدرتمند درعرصه موسیقی است وتمام تلاش ما ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی استعدادمعلولین هنرمند است