_فیلم استقبال اهالی کلبه مهربانی از مهمانان هنرمند موسسه خیریه بچه های باران مشهد مقدس_

*** گفتگو با بازیگران ودست اندرکاران نمایش رازدرخت مقدس ***