دفتر مرکزی
آدرس :زنجان ، میدان کوهنورد، نبش خیابان هفتم غربی فاز ۱ شهرک کارمندان پلاک ۳۸۵۰
تلفکس موسسه: ۳۳۴۵۸۷۱۲ (۰۲۴)
شماره همراه رئیس هیات مدیره(دکتر محسن اجلی):     ۰۹۱۲۲۴۱۱۵۳۵
شماره همراه مدیر عامل (دکتر پریوش قادری نیا):       ۰۹۱۲۱۵۹۸۲۴۰
شماره همراه  عضو هیات مدیره (پروین تاجیک):             ۰۹۱۲۷۴۱۳۶۶۷

 ایمیل : info@kolbe-charity.ir