آدرس : زنجان ، شهرک کارمندان خیابان هفتم غربی فاز ۱ پلاک ۳۸۵۰

کد پستی : ۴۵۱۳۹۸۱۳۵۶

تلفن ثابت : ۲۴۳۳۴۵۸۷۱۲

فکس : ۲۴۳۳۴۵۸۷۱۲